Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik – Czuchów – Etap II: przebudowa odcinka wodociągu DN800 w Paruszowcu - Piaskach”

Data publikacji: 18.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik – Czuchów – Etap II: przebudowa odcinka wodociągu DN800 w Paruszowcu - Piaskach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-18 20190618_opis-przedmiotu-zamowienia_ppi-025-1708-2019.pdf
2019-06-18 20190618_umowa-projekt_ppi-025-1708-2019.pdf
2019-06-18 20190618_zalacznik-graficzny-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_ppi-025-1708-2019.jpg
2019-06-18 20190618_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-025-1708-2019.doc
2019-06-18 20190618_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-025-1708-2019.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „SUW Kozłowa Góra: Likwidacja suwnicy na chlorowni oraz wciągnika elektrycznego w Kozłowej Górze, Likwidacja suwnicy na pompowni w Czeladzi ul. Staszica”

Data publikacji: 03.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „SUW Kozłowa Góra:
Likwidacja suwnicy na chlorowni oraz wciągnika elektrycznego w Kozłowej Górze,
Likwidacja suwnicy na pompowni w Czeladzi ul. Staszica”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_opis-przedmiotu-zamowienia_likwidacja-czeladz..pdf
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_opis-przedmiotu-zamowienia_likwidacja-kozlowa-gora.pdf
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_umowa-projekt.pdf
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_zalaczniki-1-4-edytowalne.doc
2019-06-03 20190603_ppi-025-1556-2019_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-06-14 20190614_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1556-2019.pdf

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów ujęcia wody powierzchniowej Ryszka na rzece Sztole w Sławkowie - SUW Maczki”

Data publikacji: 03.06.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów ujęcia wody powierzchniowej Ryszka na rzece Sztole w Sławkowie - SUW Maczki”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-06-03 decyzja_pozwolenie-wodnoprawne.pdf
2019-06-03 dokumentacja-projektowa-zpi-025-1545-2019.pdf
2019-06-03 zal.-nr-1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-06-03 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-1545-20.pdf
2019-06-03 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-1545-2019.pdf
2019-06-03 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-zpi-025-1545-2019.docx
2019-06-03 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1545-2019.pdf
2019-06-14 20190614_informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1545-2019.pdf

Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych stacji 110/6kV „IMIELIN” zasilającej Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice (ul. Wodna 3, Imielin) oraz stacji 110/6kV „JAMNICE” zasilającej Ujęcie Wody Dziećkowice (ul. Gamrot 154, Chełm Śląski)

Data publikacji: 31.05.2019
CPV: 71355000 - 1 Usługi pomiarowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634-012-87-88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „wykonanie pomiarów eksploatacyjnych stacji 110/6kV „IMIELIN” zasilającej Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice (ul. Wodna 3, Imielin) oraz stacji 110/6kV „JAMNICE” zasilającej Ujęcie Wody Dziećkowice (ul. Gamrot 154, Chełm Śląski)”.   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2019 roku do godz. 12:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, pokój 43 Wydział Mechaniczno-Energetyczy. 

  

Dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem poczty, kurierem lub osobiście. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

 

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 12:30 w pokoju 43 w Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.  

 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-31 1_zapytanie_ofertowe_nr_pm.wk.01.19.pdf
2019-05-31 2_umowa_na_wykonanie_pomiarow_eksploatacyjnych_stacji_110kv.pdf
2019-05-31 3_zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
2019-05-31 4_zalacznik_nr_1_schemat_stacji_110.6.6kv_imielin.pdf
2019-05-31 5_zalacznik_nr_1_schemat_stacji_110.6kv_jamnice.pdf
2019-05-31 6_zalacznik_nr_2_protokol_zdawczo-odbiorczy.pdf
2019-05-31 7_zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy.doc
2019-05-31 8_zalacznik_nr_4_wykaz_wykonanych_glownych_uslug.doc
2019-05-31 9_zalacznik_nr_5_wykaz_osob.doc
2019-06-12 informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa kolektora przelotowego DN800 na DN600 (OES Mikołów)”

Data publikacji: 27.05.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa kolektora przelotowego DN800 na DN600 (OES Mikołów)”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-27 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi_025_1484_2019.pdf
2019-05-27 zalacznik-6-projekt-umowy_ppi_025_1484_2019.pdf
2019-05-27 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi_025_1484_2019.doc
2019-05-27 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_1484_2019.pdf
2019-06-06 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zmiana-terminu-skladania-ofert-ppi-025-1484-2019.pdf
2019-06-14 informacja-z-otwarcia-ofert_ppi-025-1484_2019.pdf

OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Data publikacji: 24.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_opis-techniczny.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_projekt-umowy.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_przedmiar.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_zalaczniki-edytowalne-1_4.doc
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf

Sprzedaż złomu. Część I Sprzedaż złomu stalowego w ilości ok. 46 Mg Część II Sprzedaż złomu aluminiowego w ilości ok. 13 Mg

Data publikacji: 23.05.2019
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11828

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-23 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Remont podpory rurociągu DN1200 Murcki – Zagórze – OES Mikołów

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont podpory rurociągu DN1200 Murcki – Zagórze – OES Mikołów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 dokumentacja-projektowa.zip
2019-05-17 przedmiar-robot-ppi_025_1413_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-techniczny-ppi_025_1413_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi_025_1413_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi_025_1413_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_1413_2019.pdf
2019-05-31 informacja-z-otwarcia-ofert-ppi_025_1413_2019.pdf

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: - Zadanie nr 1: Likwidacja budynku kompresorów nr inw. I-00013890 - Zadanie nr 2: Oddział Produkcji Wody Brzezinka likwidacja filtrów pospiesznych nr inw. II-13909, w tym likwidacja zbiornika wody czystej nr inw. II-13902, likwidacja osadnika do napowietrzania wody nr inw. II-13910 oraz likwidacja osadnika żelaza nr inw. II-13911

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:
- Zadanie nr 1: Likwidacja budynku kompresorów nr inw. I-00013890
- Zadanie nr 2: Oddział Produkcji Wody Brzezinka likwidacja filtrów pospiesznych nr inw. II-13909, w tym likwidacja zbiornika wody czystej nr inw. II-13902, likwidacja osadnika do napowietrzania wody nr inw. II-13910 oraz likwidacja osadnika żelaza nr inw. II-13911

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-budynek-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-obiekty-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi_025_1408_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-31 informacja-z-otwarcia-ofert_zpi-025-1408-2019.pdf

Remont zbiorników wody uzdatnionej – Przepompownia Paprocany

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont zbiorników wody uzdatnionej – Przepompownia Paprocany

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 przedmiar-robot-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi_025_1407_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zdjecia-pogladowe-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-31 informacja-z-otwarcia-ofert_zpi-025-1407-2019.pdf