Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zasilania rezerwowego SUW Łazy

Data publikacji: 12.02.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzory nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zasilania rezerwowego SUW Łazy   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_671_2018.pdf
2018-02-12 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_671_2018.pdf
2018-02-12 zalaczniki-1-4-zpi_025_671_2018.doc
2018-02-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_671_2018.pdf
2018-02-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_671_2018.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego OSM Pszów

Data publikacji: 12.02.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzory nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego OSM Pszów   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_670_2018.pdf
2018-02-12 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_670_2018.pdf
2018-02-12 zalaczniki-1-4-zpi_025_670_2018.doc
2018-02-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_670_2018.pdf
2018-02-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_670_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja Budynku filtrów wodnych nr inw.I-80001 OPW Katowice Kostuchna”

Data publikacji: 06.02.2018
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja Budynku filtrów wodnych nr inw.I-80001 OPW Katowice Kostuchna”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-07 opis-przedmiotu-zam-wienia-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-07 projekt-umowy-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-07 zalaczniki-1-4-zpi_025_560_2018.doc
2018-02-07 zaproszenie-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-13 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-16 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_560_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach”

Data publikacji: 06.02.2018
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-06 opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-06 wzor-umowy-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-06 zalaczniki-1-4_zpi_025_554_2018.docx
2018-02-06 zaproszenie-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-13 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-16 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_554_2018.pdf

Wycena nieruchomości w Pyskowicach, przy ul. Mickiewicza 120

Data publikacji: 01.02.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-01 formularz-ofertowy.pdf
2018-02-01 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-02-01 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-02-01 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-02-01 umowa-na-wycene.pdf
2018-02-01 wykaz-osob.pdf
2018-02-01 wykaz-uslug.pdf
2018-02-01 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2018-02-09 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Remont pomieszczeń dozowania kwasu solnego w chlorowni ClO2 – SUW Będzin

Data publikacji: 24.01.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń dozowania kwasu solnego w chlorowni ClO2 – SUW Będzin   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 9 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-24 20180124_opis-techniczny_zpi-025-334-2018.pdf
2018-01-24 20180124_projekt-umowy_zpi-025-334-2018.pdf
2018-01-24 20180124_przedmiar_zpi_025_334_2018.pdf
2018-01-24 20180124_zalaczniki-1-4-edytowalne_zpi-025-334-2018.doc
2018-01-24 20180124_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-334-2018.pdf
2018-02-09 20180209_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-334-2018.pdf

Remont wiaty garażowej – OSM Żory

Data publikacji: 24.01.2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont wiaty garażowej – OSM Żory   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 9 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-24 20180124_opis-techniczny_zpi-025-333-2018.pdf
2018-01-24 20180124_projekt-umowy_zpi-025-333-2018.pdf
2018-01-24 20180124_przedmiar_zpi-025-333-2018.pdf
2018-01-24 20180124_zalaczniki-1-4-edytowalne_zpi-025-333-2018.doc
2018-01-24 20180124_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-333-2018.pdf
2018-02-09 20180209_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-333-2018.pdf

„Remont wiaty magazynowej OGW Chorzów”, „Remont pompowni podziemnej OGW Chorzów”

Data publikacji: 18.01.2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Remont wiaty magazynowej OGW Chorzów”, „Remont pompowni podziemnej OGW Chorzów”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 2 lutego 2018 roku o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-18 20180118_zpi-026-266-2018_przedmiar-remont-pompowni-podziemnej-ogw-chorzow.pdf
2018-01-18 20180118_zpi-026-266-2018_przedmiar-remont-wiaty-magazynowej-ogw-chorzow.pdf
2018-01-18 20180118_zpi-026-266-2018_zalacznik-5-opis-techniczny-remont-pompowni-podziemnej-ogw-chorzow.pdf
2018-01-18 20180118_zpi-026-266-2018_zalacznik-5-opis-techniczny-remont-wiaty-magazynowej-ogw-chorzow.pdf
2018-01-18 20180118_zpi-026-266-2018_zalacznik-6-projekt-umowy-ogw-chorzow.pdf
2018-01-18 20180118_zpi-026-266-2018_zalaczniki-1-4-edytowalne-ogw-chorzow.doc
2018-01-18 20180118_zpi-026-266-2018_zaproszenie-do-skladania-ofert-ogw-chorzow.pdf
2018-02-02 20180202_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-266-2017.pdf

Remont zbiornika retencyjnego – Wzgórze Wandy – OSM Murcki

Data publikacji: 18.01.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont zbiornika retencyjnego – Wzgórze Wandy – OSM Murcki   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 2 lutego 2018 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-17 20180118_opis-techniczny_zpi-025-264-2018.pdf
2018-01-17 20180118_przedmiar_zpi-025-264-2018.pdf
2018-01-17 20180118_zalaczniki-1-4-edytowalne_zpi-025-264-2018.doc
2018-01-17 20180118_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-264-2018.pdf
2018-01-17 2018018_projekt-umowy_zpi-025-264-2018.pdf
2018-02-02 20180202_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-264-2017.pdf

Wykonanie aplikacji integrującej odczyty telemetryczne z systemem Impuls

Data publikacji: 04.01.2018
CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie aplikacji integrującej odczyty telemetryczne z systemem Impuls.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-04 zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2018-01-04 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-01-04 formularz-ofertowy.docx
2018-01-04 formularz-cenowy.docx
2018-01-04 osw-o-braku-podst-do-wykluczenia.docx
2018-01-04 osw-o-spelnieniu-warunkow-udzialu.docx
2018-01-04 wzor-umowy.pdf
2018-01-15 protokol-odbioru-oprogramowania.pdf
2018-01-15 protokol-odbioru-analizy.pdf
2018-01-16 odpowiedzi-na-pytania-20180115.pdf
2018-01-19 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-02-23 ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf