Zapytania ofertowe

Remont pomieszczeń w budynku magazynowo – garażowym OES Czarny Las

Data publikacji: 13.07.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne`

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń w budynku magazynowo – garażowym OES Czarny Las   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 27 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-13 przedmiar-robot-zpi-025-2328-2018.pdf
2018-07-13 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-2328-2018.pdf
2018-07-13 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2328-2018.pdf
2018-07-13 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-zpi-025-2328-2018.docx
2018-07-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2328-2018.pdf

Katowice, ul. Olimpijska 11 – Remont pomieszczeń w budynku biurowym

Data publikacji: 06.07.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Katowice, ul. Olimpijska 11 – Remont pomieszczeń w budynku biurowym   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40‑166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 20 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-06 przedmiar-zpi-025-2235-2018.pdf
2018-07-06 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-2235-2018.pdf
2018-07-06 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2235-2018.pdf
2018-07-06 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2235-2018.doc
2018-07-06 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2235-2018.pdf
2018-07-17 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zpi-025-2235-2018.pdf
2018-07-20 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-2235-2018.pdf

Wycena działki nr 4721/67 zlokalizowanej w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Jeziornej

Data publikacji: 05.07.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-05 formularz-ofertowy.pdf
2018-07-05 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-07-05 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-07-05 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-07-05 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2018-07-05 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2018-07-05 umowa-na-operat.pdf
2018-07-05 wykaz-osob.pdf
2018-07-05 wykaz-uslug.pdf
2018-07-05 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2018-07-16 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągowych przyłączy studziennych S-10”, S-2”, S-1”, S-5” SUW Bibiela

Data publikacji: 26.06.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągowych przyłączy studziennych S-10”, S-2”, S-1”, S-5” SUW Bibiela   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40‑166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-26 zalacznik-5-projekt-umowy-zpi_025_2108_2018.pdf
2018-06-26 zalacznik-6-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_2108_2018.pdf
2018-06-26 zalacznik-mapowy-zpi_025_2108_2018.pdf
2018-06-26 zalaczniki-1-4-zpi_025_2108_2018.docx
2018-06-26 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_2108_2018.pdf
2018-07-06 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_2108_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) instalacji c.o. w budynku administracyjnym i garażowo-warsztatowym Oddziału Eksploatacji Sieci Żory”

Data publikacji: 26.06.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) instalacji c.o. w budynku administracyjnym i garażowo-warsztatowym Oddziału Eksploatacji Sieci Żory”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40‑166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 lipca 2018 roku o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-27 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2112-2018.pdf
2018-06-27 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2112-2018.pdf
2018-06-27 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2112-2018.docx
2018-06-27 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2112-2018.pdf
2018-07-06 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-2112-2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana odcinka sieci zewnętrznej c.o. ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 26.06.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana odcinka sieci zewnętrznej c.o. ZUW Goczałkowice”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40‑166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 lipca 2018 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-26 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2111-2018.pdf
2018-06-26 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2111-2018.pdf
2018-06-26 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-zpi-025-2111-2018.docx
2018-06-26 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2111-2018.pdf

Remont pomieszczeń technicznych i socjalnych w pompowni OES Mikołów

Data publikacji: 26.06.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń technicznych i socjalnych w pompowni OES Mikołów   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 lipca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40‑166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-26 przedmiar-zpi-025-2110-2018.pdf
2018-06-26 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-2110-2018.pdf
2018-06-26 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2110-2018.pdf
2018-06-26 zalaczniki-1-4-zpi-025-2110-2018.doc
2018-06-26 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2110-2018.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice

Data publikacji: 26.06.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40‑166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-26 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2109-2018.pdf
2018-06-26 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-2109-2018.pdf
2018-06-26 zalaczniki-1-4-zpi-025-2109-2018.doc
2018-06-26 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2109-2018.pdf
2018-07-06 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-2109-2018.pdf

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym OES Żory

Data publikacji: 11.06.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym OES Żory   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-11 20180611_opis-techniczny_zpi-025-1976-2018.pdf
2018-06-11 20180611_projekt-umowy_zpi-025-1976-2018.pdf
2018-06-11 20180611_przedmiar_zpi-025-1976-2018.pdf
2018-06-11 20180611_zalaczniki-edytowalne-1-4_zpi-025-1976-2018.doc
2018-06-11 20180611_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-1976-2018.pdf
2018-06-29 informacja-z-otwarecia-ofert-zpi-025-1976-2018.pdf

Remont pomieszczeń w budynku magazynowo – garażowym OES Czarny Las

Data publikacji: 11.06.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń w budynku magazynowo – garażowym OES Czarny Las   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-06-11 przedmiar-robot-zpi-025-1975-2018.pdf
2018-06-11 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-1975-2018.pdf
2018-06-11 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-1975-2018.pdf
2018-06-11 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-zpi-025-1975-2018.doc
2018-06-11 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1975-2018.pdf
2018-07-13 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-zpi-025-1975-2018.pdf