Zapytania ofertowe

Wycena nieruchomości w Pszczynie ul. Jeziorna działka 464/22

Data publikacji: 24.04.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-24 formularz-ofertowy.pdf
2018-04-24 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-04-24 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-04-24 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-04-24 umowa-na-operat.pdf
2018-04-24 wykaz-osob.pdf
2018-04-24 wykaz-uslug.pdf
2018-04-24 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

Utylizacja odpadów znajdujących się w obiektach przepompowni zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Boya Żeleńśkiego 104

Data publikacji: 24.04.2018
CPV: 90000000-7

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-24 formularz-ofertowy.pdf
2018-04-24 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-04-24 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-04-24 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-04-24 umowa-na-wywoz-odpadow.pdf
2018-04-24 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

Wycena nieruchomości zlokalizowanych w Pyskowicach - Dzierżnie, okolice ul. Mickieiwcza

Data publikacji: 23.04.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-23 formularz-ofertowy.pdf
2018-04-23 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-04-23 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-04-23 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-04-23 umowa-na-operat.pdf
2018-04-23 wykaz-osob.pdf
2018-04-23 wykaz-uslug.pdf
2018-04-23 zaproszenie.pdf

Remont wiaty magazynowej – OSM Żory

Data publikacji: 13.04.2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont wiaty magazynowej – OSM Żory   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-13 przedmiar-robot-zpi_025_1392_2018.pdf
2018-04-13 zalacznik-5-opis-techniczny_025_1392_2018.pdf
2018-04-13 zalacznik-6-projekt-umowy_025_1392_2018.pdf
2018-04-13 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi_025_1392_2018.doc
2018-04-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_1392_2018.pdf

Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie

Data publikacji: 13.04.2018
CPV: 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-13 dokumentacja-projektowa-zpi-025-1391-2018.zip
2018-04-13 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi_025_1391_2018.pdf
2018-04-13 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1391_2018.pdf
2018-04-13 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi_025_1391_2018.doc
2018-04-13 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi_025_1391_2018.pdf
2018-04-25 20180425_odpowiedz-na-zapytanie_zpi-025-1391-2018.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej kontroli dostępu, dostawa i montaż systemu kontroli czasu pracy obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 04.04.2018
CPV: Kod CPV: 42961100-1 - system kontroli dostępu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  Wykonanie dokumentacji projektowej kontroli dostępu, dostawa i montaż systemu kontroli czasu pracy obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 26.04.2018r. godz.9.00 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 9.30 w pokoju nr 58.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-04 zal-8-parametry-minimalne-2018.docx
2018-04-04 zal_1-formularz-ofertowy-kd-rcp-2018.doc
2018-04-04 zal_3-oswiadczenie-1-sze-2018.doc
2018-04-04 zal_4-oswiadczenie-2-gie-2018.doc
2018-04-04 zal_5-wzor-umowy-kd-rcp-2018.pdf
2018-04-04 zal_6-opz-kd-rcp-2018.pdf
2018-04-04 zal_7-wykaz-uslug-2018.docx
2018-04-04 zaproszenie-kdrcp-2018.pdf
2018-04-09 zal_2-formularz-cenowy_kd-rcp-2018.xlsx
2018-04-09 odpowiedz-na-pytania-1.pdf
2018-04-13 odpowiedz-na-pytania-2.pdf
2018-04-19 odpowiedz-na-pytania-3.pdf
2018-04-20 odpowiedz-na-pytania-4.pdf
2018-04-23 odpowiedz-na-pytania-nr-5-23-04-2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont podpory odcinka napowietrznego rurociągu DN 1200 Murcki – Zagórze oraz komory naziemnej - OSM Murcki (obecnie OES Mikołów)

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont podpory odcinka napowietrznego rurociągu DN 1200 Murcki – Zagórze oraz komory naziemnej - OSM Murcki (obecnie OES Mikołów)   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_1156_2018.pdf
2018-03-20 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1156_2018.pdf
2018-03-20 zalaczniki-1-4-zpi_025_1156_2018.doc
2018-03-20 zaproszenie-zpi_025_1156_2018.pdf
2018-04-06 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_1156_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego SUW Czaniec

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego SUW Czaniec   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 audyt-energetyczny-budynku-mieszkalnego-w-kobiernicach.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142.2018-zalacznik-nr-5-opz.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142.2018-zalacznik-nr-6-umowa-projekt.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142.2018-zaproszenie.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142._zal.-od-1-4-edytowalne.docx
2018-04-06 zpi.025.1142.2018-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN 1000 nad rzeką Markówka – OSM Pszów (obecnie OES Żory)

Data publikacji: 13.03.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN 1000 nad rzeką Markówka – OSM Pszów (obecnie OES Żory)   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-13 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_1059_2018.pdf
2018-03-13 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1059_2018.pdf
2018-03-13 zalaczniki-1-4-zpi_025_1059_2018.doc
2018-03-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_1059_2018.pdf
2018-03-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_1059_2018.pdf
2018-04-17 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi_025_1059_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji remontu portierni i budynku socjalnego z wiatą na terenie ujęcia wody Goczałkowice

Data publikacji: 12.03.2018
CPV: 7171000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji remontu portierni i budynku socjalnego z wiatą na terenie ujęcia wody Goczałkowice   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-12 zalacznik-4-projekt-umowy-zpi_025_1048_2018.pdf
2018-03-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_1048_2018.pdf
2018-03-12 zalaczniki-1-4-zpi_025_1048_2018.doc
2018-03-12 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi_025_1048_2018.pdf
2018-03-23 informacja-z-otwarcia-ofert_zpi_025_1048_2018.pdf
2018-04-25 20180425_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi-025-1048-2018.pdf