Realizowane projekty WFOŚiGW

Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE DZ560 na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic, realizacja od 18.08.2017 r. do 31.03.2019 r. przy wsparciu WFOSiGW w Katowicach
Wartość projektu : 10.546.549,49 zł
Wartość dofinansowania: 6. 014.056,74 zł