Ogłoszenia o naborze

W dokumentach aplikacyjnych koniecznie prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice oraz pozostałe spółki powiązane kapitałowo ze spółką GPW S.A., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że znane mi są informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy. Podanie danych jest dobrowolne acz konieczne do rozpatrzenia mojego podania.