Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Polityka jakości

Uwzględniając zwiększające się wymagania klientów i dążąc do spełnienia w jak największym stopniu oczekiwań konsumentów wody, w 2001 r. wdrożono w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna System Zarządzania Jakości wg normy ISO serii 9000.

W dniu 15.09.2015 przeprowadzono audit recertyfikujący przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków S.A. Wynik auditu umożliwił podjęcie decyzji o udzieleniu ponownej certyfikacji na zgodność z normą EN ISO 9001:2008 w zakresie:

- Produkcja i dystrybucja wody do picia,
- Naprawa, regulacja i czynności związane z przygotowaniem do legalizacji wodomierzy i przepływomierzy
- Wykonywanie badań laboratoryjnych wody i ścieków

Przedsiębiorstwo przyjęło politykę jakości, której nadrzędnym celem jest zadowolenie klienta. Polityka jakości jest utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Certyfikat ważny jest do dnia 14.09.2018r.