Kontrola Jakości Wody

Kontrola jakości wody dostarczanej odbiorcom
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. posiada rozbudowany system kontroli jakości wody. System ten opiera się na laboratoryjnych badaniach parametrów fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych i hydrobiologicznych wody:
 • pobieranej ze środowiska w celu poddania jej procesom uzdatniania na stacjach wodociągowych,
 • uzdatnianej na stacjach wodociągowych podczas wybranych procesów technologicznych,
 • pobieranej w punkcie wtłaczania wody uzdatnionej ze stacji wodociągowych do rurociągów,
 • reprezentatywnych punktach regionalnego sytemu zaopatrzenia w wodę,
 • wybranych punktach sprzedaży wody do odbiorców hurtowych.

 • Niezależnie od systemu badań laboratoryjnych jakości wody, w kluczowych miejscach na stacjach wodociągowych, sieciowych zbiornikach wyrównawczych i rurociągach magistralnych zainstalowane są urządzenia mierzące wybrane parametry jakościowe wody w trybie ciągłym. Wyniki pomiarów są transmitowane w czasie rzeczywistym do Dyspozytorów Spółki, którzy dzięki temu mają możliwość szybkiej reakcji na potencjalne niekorzystne zmiany jakościowe. System monitoringu on-line jest stale doskonalony i rozbudowywany, testowane są m.in. urządzenia służące do biomonitoringu wód surowych czy też urządzenia do zliczania ilości bakterii w wodzie pitnej. Monitoring on-line spełnia rolę systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami jakościowymi.

  Stałą, planową kontrolę jakości prowadzą trzy laboratoria Wydziału Badania Wody, posiadające:
 • duże możliwości badawcze,
 • kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
 • wiarygodne, zwalidowane metody badań,
 • nowoczesne, nadzorowane zgodnie z wymaganiami wyposażenie,
 • odpowiednie, podlegające stałej kontroli warunki środowiskowe i lokalowe prowadzenia badań,
 • co pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych i użytecznych informacji o charakteryzujących jakość wody parametrach. W laboratoriach funkcjonuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB1158

  Certyfikat Nr AB1158

  Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB1158

  Zakres Akredytacji Nr AB1158

  Laboratoria Wydziału Badania Wody posiadają zatwierdzenie systemu jakości badań( link do zatwierdzenia systemu ) wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Ponadto laboratoria te posiadają certyfikat wg normy PN ISO 9001:2008 na badania laboratoryjne wody i ścieków.
  Próbki pobierane są w ok. 350 reprezentatywnych kluczowych punktach począwszy od zlewni wód ujmowanych do uzdatniania, poprzez ujęcia wód surowych, wodę w procesie technologicznym na stacjach wodociągowych po wodę dostarczaną do odbiorców. Rocznie badanych jest 13 000 próbek wody, co przekłada się na 150 000 parametrów wskaźnikowych jakości wody.

  Dane kontaktowe do Wydziału Badania Wody:
 • Wydział Badania Wody, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel. 32 200 96 40, e-mail: laboratorium@gpw.katowice.pl
 • Wydział Badania Wody Laboratorium Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój, tel. 32 210 30 51, e-mail: a.szostak@gpw.katowice.pl
 • Wydział Badania Wody Laboratorium Maczki, ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec, tel. 32 291 81 35 w.33, e-mail:d.kmiotek@gpw.katowice.pl
 • Zapraszamy!

  Dla naszych Klientów przygotowana została specjalna strona dedykowana badaniom laboratoryjnym i edukacji ekologiczej. Na stronie tej Klienci indywidualni, a także firmy oraz instytucje mogą zamawiać wybrane zestawy badań oraz pojedyncze oznaczenia. Dowiedzieć się można również np. jak prawidłowo pobrać próbkę wody, jakie badania zamówić i jak dbać o studnię przydomową.


  Przejdź do strony laboratorium

  Nad prawidłowością prowadzenia procesów technologicznych sprawują nadzór laboratoria technologiczne na stacjach wodociągowych. Wykonywane są analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych po poszczególnych etapach uzdatniania, ustalane dawki reagentów stosowanych w procesach uzdatniania, wykonywane badania fizyczne materiałów stosowanych do filtracji.
  Laboratoria technologiczne:
 • Laboratorium SUW „Czaniec” – 34-316 Kobiernice 518, tel. 33 810 86 96 w.30
 • Laboratorium ZUW „Dziećkowice” – ul. Wodna 3, 41-407 Imielin, tel. 32 222 34 34 w.150
 • Laboratorium SUW „Kozłowa Góra” – ul. Leśna 3, 41-935 Wymysłów, tel. 32 287 68 74 w.36
 • Laboratorium SUW „Miedary” – ul. Polarna, 42-680 Tarnowskie Góry - Opatowice, tel. 32 284 17 09,
 • Laboratorium SUW „Zawada” – ul. Bytomska 6, 44-120 Karchowice, tel. 32 233 78 34
 • Laboratorium SUW „Bibiela” – ul. Woźnicka 99, 42-610 Miasteczko Śląskie, 32 285 20 15

 • Wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych są przekazywane do komórek organizacyjnych Spółki prowadzących analizę długookresową i obszarową jakości wody, sterujących uzdatnianiem oraz dystrybucją wody.
  Raporty z prowadzonych badań są przekazywane do odpowiednich Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych i Klientów Spółki (lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych).