Informacje dla Akcjonariuszy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że w związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy pytaniami dotyczącymi działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacyjny.
Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki.

Zaloguj się Załóż konto