Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Dialog techniczny

Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Data publikacji: 06.12.2017
CPV:

Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj. NR ZZ/DT/3/2017
 

Z uwagi na planowane udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj” przeprowadzony zostanie dialog techniczny w celu uzyskania od Uczestników informacji o funkcjonujących na rynku technologiach i innowacjach pozwalających na zastosowanie rozwiązań zapewniających skuteczną realizację zamówienia i najbardziej efektywne funkcjonowanie instalacji.

Dialog techniczny (dalej Dialog) prowadzony jest na podstawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu można składać:

a)   osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem (w formie pisemnej) w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

b)   faksem na nr: 32 60 38 634,

c)   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@gpw.katowice.pl

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa dnia 21 grudnia 2017 r. do godz.: 13:00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-06 ogloszenie-o-dialogu-technicznym.pdf
2017-12-06 zalacznik-nr-1-2-do-ogloszenia.docx