Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zainteresowani złożeniem oferty są proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, następujących danych: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie.

Dostawa fabrycznie nowych kompletnych stacji dozujących chlor gazowy (chloratorów) wraz z montażem i szkoleniem

Data publikacji: 09.10.2018
CPV: CPV 42912330-4 Aparatura do czyszczenia wody

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-09 ogloszenie-o-zamowieniu-chloratory.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. 8.Dostawa 88 szt. fabrycznie nowych manometrów

Data publikacji: 05.10.2018
CPV: 38423100-7 Ciśnieniomierze

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-05 _ogloszenie-dostawa-fabrycznie-nowych-manometrow.pdf

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2019 rok

Data publikacji: 03.10.2018
CPV: 79822500-7 Usługi projektów graficznych 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy 30196100-0 Kalendarze do planowania spotkań 30199792-8 Kalendarze

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-03 ogloszenie-o-zamowieniu-kompleksowe-wykonanie-i-dostwa-kalendarzy-na-2019-rok.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. 7.Dostawa 20 szt. fabrycznie nowych akumulatorów

Data publikacji: 03.10.2018
CPV: 31422000-0 Akumulatory elektryczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-03 _ogloszenie-dostawa-fabrycznie-nowych-akumulatorow.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. 6.Dostawa 45 szt. fabrycznie nowych zasilaczy

Data publikacji: 03.10.2018
CPV: 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-03 _ogloszenie-dostawa-fabrycznie-nowych-zasilaczy.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. 5.Dostawa 35 szt. fabrycznie nowych separatorów

Data publikacji: 27.09.2018
CPV: 31710000-6 Sprzęt elektroniczny

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-27 _ogloszenie-dostawa-fabrycznie-nowych-separatorow.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. 4.Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych sterowników napędów elektrycznych

Data publikacji: 25.09.2018
CPV: 31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-25 _ogloszenie-dostawa-fabrycznie-nowych-sterownikow-napedow-elektrycznych.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. 3.Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych urządzeń do pomiaru poziomu

Data publikacji: 21.09.2018
CPV: 38422000-9 urządzenia do pomiaru poziomu

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-21 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-10-03 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert-3.10.2018.pdf

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji zieleni

Data publikacji: 14.09.2018
CPV: 16311100-8 kosiarki do trawników, 16160000-4 różny sprzęt ogrodniczy.

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. 1.Dostawa 86 szt. fabrycznie nowych mierników i regulatorów tablicowych

Data publikacji: 14.09.2018
CPV: 38550000-9 mierniki elektroniczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-14 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-miernikow-i-regulatorow-tablicowych.pdf