Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zainteresowani złożeniem oferty są proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, następujących danych: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie.

Dostawa papieru

Data publikacji: 20.07.2018
CPV: 30197630-1 papier do drukowania, 30197644-2 papier kserograficzny, 30199330-2 papier ciągły do drukarek

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-20 _ogloszenie-dostawa-papieru.pdf

Dostawa mikrobiologicznych metod testowych

Data publikacji: 19.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-19 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-nikrobiologicznych-metod-testowych.pdf

Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych przepustnic mimośrodowych międzykołnierzowych DN 400 EPDM PN 10 o długości zabudowy 125 mm z niepełnoobrotowymi napędami elektrycznymi bez sterownika

Data publikacji: 19.07.2018
CPV: 42512510-6 Przepustnice do wody

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-19 _ogloszenie-_dostawa-9-sztuk-fabrycznie-nowych-przepustnic.pdf

Dostawa odczynników do oznaczeń technikami AAS, ICP, GC, HLPC

Data publikacji: 18.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-19 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-odczynnikow-do-oznaczen-technikami-aas-icpgchplc.pdf

Dostaw fabrycznie nowych środków eksploatacyjnych do sprzętu transportowego

Data publikacji: 17.07.2018
CPV: 09210000-4 Preparaty smarowe 09211000-1 Oleje smarowe i środki smarowe 09211100-2 Oleje silnikowe 09211600-7 Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów 09211610-0 Płyny do celów hydraulicznych 09211650-2 Płyny hamulcowe 09211800-9 Oleje i preparaty z ropy naftowej 09221100-5 Wazelina 24322510-5 Denaturat-alkohol etylowy 24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne 24951100-6 Smary 24951120-2 Smary silikonowe 24951200-7 Dodatki do olejów 24951300-8 Płyny hydrauliczne 24951310-1 Środki usuwające oblodzenia 24959100-2 Aerozole 24960000-1 Różne produkty chemiczne 24961000-8 Płyny chłodnicze 39811100-1 Odświeżacze powietrza 39811110-4 Dozowniki odświeżaczy powietrza

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-17 _ogloszenie-dostawa-srodkow-eksploatacyjnych-do-sprzetu-transportowego.pdf

Dostawa odczynników chemicznych o klasie czystości cz.d.a (GR, GR for analysis), wskaźników chemicznych i odważek analitycznych

Data publikacji: 13.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-19 ogloszenie-o-zamowieniu-og-53-2018-id438-dostawa-odczynnikow-chemicznych-wskaznikow-i-odwazek.pdf

Dostawa fabrycznie nowych narzędzi elektrycznych

Data publikacji: 13.07.2018
CPV: 44512940-3 Zestawy narzędziowe

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-13 _ogloszenie-_dostawa-fabrycznie-nowych-narzedzi-elektrycznych.pdf
2018-07-19 odpowiedz-na-pytania.pdf

Dostawa materiałów elektrycznych

Data publikacji: 10.07.2018
CPV: 31211300-0 Bezpieczniki, 31224100-3 Wtyki i gniazda, 31224810-3 Przedłużacze, 31221200-3 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 31224700-9 Puszki połączeniowe, 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna, 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria, 31651000-4 Taśma elektryczna, 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych, 31211310-4 Wyłączniki, 44322000-3 Akcesoria do okablowania, 311530000-3, 44512940-3 Prostowniki, 31711150-9 Kondensatory elektroniczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-10 _ogloszenie-_dostawa-materialow-elektrycznych.pdf
2018-07-20 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa materiałów do kontroli jakości w mikrobiologii

Data publikacji: 06.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-06 _ogloszenie-dostawa-materialow-do-kontroli-jakosci-w-mikrobiologii.pdf

Dostawa szczepów wzorcowych

Data publikacji: 06.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-06 _ogloszenie-dostawa-szczepow-wzorcowych.pdf