Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet Oneplace. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz, problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

- pod numerem telefonu: (+48) 22 576-87-90,
- pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl


Jeśli chcesz uczestniczyć w naszych aukcjach zarejestruj się na platformie zakupowej

Zarejestruj się

Dostawa fabrycznie nowych 120 sztuk bezprzewodowych aparatów telefonicznych

Data publikacji: 20.05.2019
CPV: 32552110-1 telefony bezprzewodowe

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11799

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-06-07 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa tonerów i tuszy w 2019r. z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawa tonerów i tuszy

Data publikacji: 20.05.2019
CPV: 30125110-5 tonery do drukarek laserowych/faxów 30192113-6 wkłady drukujące

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11800

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa tonerów i tuszy w 2019r. z podziałem na 2 części: Część 2 Dostawa tonerów Canon

Data publikacji: 20.05.2019
CPV: 30192113-6 Wkłady drukujące; 30125110-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11805

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-20 ogloszenie-o-zamowieniu-tonery-canon.pdf
2019-06-14 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-tonerow-canon.pdf

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie 6 Dostawa przepustnicy– OES Czarny Las”

Data publikacji: 07.05.2019
CPV: CPV 42512510-6 Przepustnica kołnierzowa

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11784

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-17 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2019-06-06 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie 5 Dostawa zasuw – OES Mikołów”

Data publikacji: 07.05.2019
CPV: Zadanie nr 5 - CPV 42131230-7 Zawory zasuwowe

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11771

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-20 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie 4 Dostawa przepustnic DN350 i DN400 – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 07.05.2019
CPV: 42512510-6 Przepustnice do wody

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11776

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-07 ogloszenie-armatura-cz-4.pdf
2019-05-15 przesuniecie-terminu-skladania-ofert-zmiana-opz.pdf
2019-06-17 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania-armatura-zadanie-4.pdf

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie 3 Dostawa zaworów – SUW Łazy

Data publikacji: 07.05.2019
CPV: 42131000-6 Krany, kurki i zawory

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11779

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-07 ogloszenie-armatura-cz-3.pdf
2019-05-15 przesuniecie-terminu-skladania-ofert-zmiana-opz.pdf