Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Archiwum

Dostawa fabrycznie nowych pomp Lam 3C PVC

Data publikacji: 21.12.2017
CPV: 42122000-0 Pompy

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-29 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-pompy-lam-2szt..pdf

Dostawy podchlorynu sodu.

Data publikacji: 15.12.2017
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Dostawy podchlorynu sodu.

 

Nr postępowania ZZ/322/50/2017

 

Na postawie art.6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz.1579 t.j.) postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.  


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-15 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-12-15 siwz.pdf
2017-12-15 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-12-15 zalacznik-nr-1-3-do-siwz.docx
2018-01-03 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-01-08 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 19 410 sztuk o nominale 8,00zł

Data publikacji: 15.12.2017
CPV: 30199770 – 8 Talony na posiłki

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 19 410 sztuk o nominale 8,00zł.

Nr postępowania ZZ/322/49/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 09.01.2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 09.01.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.


    

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-15 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-12-15 siwz-.pdf
2017-12-15 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-12-15 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.docx
2018-01-09 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-02-01 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa 25 ton wodnego roztworu chlorynu sodu

Data publikacji: 14.12.2017
CPV: 24312200-6 Podchloryny i chlorany

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-14 _ogloszenie-chloryn.pdf
2018-01-17 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-chloryn.pdf

Dostawa 25 ton min.33% kwasu solnego spożywczego

Data publikacji: 14.12.2017
CPV: 24311470-2

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

 


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-14 _ogloszenie-kwas.pdf
2018-01-23 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-kwas.pdf

Dostawa fabrycznie nowych czujników tlenku węgla - czadu

Data publikacji: 11.12.2017
CPV: 38431200-6 Aparatura do wykrywania gazów

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego    

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-11 ogloszenie-przenosne-czujniki-czadu-tlenku-wegla.pdf

Dostawa licencji na oprogramowanie

Data publikacji: 08.12.2017
CPV:

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-08 ogloszenie-o-zamowieniu-licencje.pdf
2017-12-29 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-licencje.pdf

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Data publikacji: 08.12.2017
CPV:

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-08 ogloszenie-o-zamowieniu-urzadzenia-wielofunkcyjne.pdf
2017-12-29 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-urzadzenia.pdf

Dostawa fabrycznie nowych izolatorów wsporczych szyn elektrycznych do elektrod jonizacji powietrza w ozonatorze Trailegaz.

Data publikacji: 06.12.2017
CPV: 44111511-6 Izolatory elektryczne

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego   

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-06 _ogloszenie-izolatory-wsporcze-szyn-elektrycznych-do-elektrod-jonizacji-powietrza-w-ozonatorze-trailegaz.pdf
2017-12-06 zal-1-opis-przedmiotu-zamowienia-izolatory.pdf

Dostawa fabrycznie nowej zgrzewarki

Data publikacji: 05.12.2017
CPV: 42664100-9 Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego     

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-05 _ogloszenie-zgrzewarka.pdf
2017-12-05 zal.form.-ofertowy-cenowy-opis-przedmiotu-zgrzewarka.pdf
2018-01-10 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-zgrzewarka.pdf