Posadzono drzewa bezpieczne dla wodnych magistral

Kilkaset drzew zostało ostatnio nasadzonych na terenach wokół stacji i zakładów uzdatniania wody należących do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

W ciągu ostatnich dwóch lat, w ramach proekologicznych działań związanych z odnawianiem drzewostanu, w Zakładzie Uzdatniania Wody w Dziećkowicach posadzono blisko 170 drzew. Podobnie było w Goczałkowicach, Bibieli, Paprocanach i Maczkach. Wcześniej, w wyniku przeglądu stanu techniczno-sanitarnego drzew znajdujących się w obiektach GPW trzeba było wyciąć głównie samosiejki topoli i akacji. Zamiast nich posadzono sosny, brzozy, graby i klony.

Zbyt rozłożyste, wieloletnie o długich i grubych korzeniach drzewa znajdujące się na trasie przyłączy wodociągowych lub magistral wodnych powodują często niebezpieczeństwo awarii. W Chorzowie na przykład niedawno korzenie rosnących tam od lat drzew zniszczyły podziemny zbiornik wodny.

Aby uniknąć podobnych zagrożeń we wszystkich jednostkach Spółki regularnie dokonywane są przeglądy drzewostanu. Jak zapewnia Danuta Kuriata – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska GPW- w pierwszej kolejności eliminowane są drzewa i krzewy chore, zniszczone przez wiatry oraz te, które bezpośrednio zagrażają infrastrukturze wodociągowej. Zasadą jest zastąpienie jednego wyciętego drzewa czterema młodymi sadzonkami ale tak, by rosły w bezpiecznej odległości od urządzeń wodociągowych.

Za każdym razem akcja przeprowadzana jest po uzgodnieniach we właściwym starostwie. Co roku na ten cel Spółka przeznacza ponad 30 tys. złotych.