Niezbędna wodna solidarność samorządów w regionie

O możliwościach współpracy GPW z władzami Metropolii , szansie na tańszą wodę dla regionu oraz o potrzebie płacenia abonamentu przez gminy, które wykorzystują zasoby GPW jako rezerwę mówił marszałek województwa Wojciech Saługa w Radiu Piekary.

W rozmowie z Marcinem Zasadą, która odbyła się 15 stycznia w Radiu Piekary marszałek Wojciech Saługa podkreślił, że dziś o wiele ważniejsza niż sprawy własnościowe jest kwestia konsolidacji rozproszonych lokalnych wodociągów w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa dostaw wody do picia dla całego regionu.

Tylko wodna solidarność samorządów zagwarantuje mieszkańcom pewność otrzymywania wody dobrej jakości, o niezagrożonych dostawach i o cenie niższej niż obecnie- mówił marszałek. Zapowiedział również kontynuację polityki dążenia do przekształcenia GPW w przedsiębiorstwo użyteczności publicznej z zyskiem przeznaczanym wyłącznie na modernizację infrastruktury wodnej. Niezbędne do tego byłoby wprowadzenie abonamentu dla gmin, które budując własne ujęcia wykorzystują zasoby GPW tylko jako rezerwę, na wypadek awarii- stwierdził marszałek W. Saługa.

Zobacz całą rozmowę