Jest szansa na dużo tańszą wodę z GPW

Zaangażowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w GPW będzie gwarancją bezpieczeństwa i stabilności dostaw wody oraz znacznego obniżenia jej ceny - apel marszałka województwa śląskiego do samorządowców.

O większą współpracę samorządów przy pracach nad konsolidacją regionalnego rynku wodnego w oparciu o Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i stworzenie wieloletniego programu zaopatrzenia w wodę wystąpił Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa w trakcie zwołanej 22 listopada sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Prezes GPW Łukasz Czopik przedstawił zgromadzonym na sesji samorządowcom symulację spadku ceny hurtowej wody, w zależności od ilości zakupionej wody i zaangażowania w tworzenie wspólnego modelu zaopatrzenia w wodę mieszkańców całego regionu.

Obecnie cena wody oferowanej przez GPW wynosi 2.25 zł za metr sześcienny, przy sprzedaży na poziomie 120 mln metrów sześciennych. Każdy przyrost sprzedaży obniża cenę, która przy 160 mln metrów sześciennych wynosiłaby 1.60 zł za m3. Ale tylko 24 gminy należące do Metropolii wykorzystują potencjał GPW od 90–100 proc, a 14 gmin traktuje GPW jako dodatkowe, rezerwowe źródło zaopatrzenia. Natomiast trzy gminy w ogóle nie korzystają z wspólnego systemu.

To m.in. wpływa na cenę wody w regionie, gdzie działa obecnie ponad 300 spółek wodociągowych i ok. 100 lokalnych ujęć, często równoległych do magistral GPW. Regionalna konsolidacja branży wodnej i stworzenie wspólnego modelu zaopatrzenia w wodę jest więc obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w regionie.

Prezes Łukasz Czopik mówił, że być może jest to pierwsza i ostatnia szansa, by wspólnie zawalczyć o bezpieczną i tanią wodę w woj. śląskim”. Wyjaśniał, że efektywność i wydajność systemu GPW zależy od stopnia jego wykorzystania.

„Jeśli doprowadzimy do dezintegracji systemu, a sprzedaż będzie spadała - woda będzie drożała. Bezpieczeństwo ma swoją cenę” - zaakcentował Łukasz Czopik przypominając, że spółka od czterech lat utrzymuje stałą cenę dla swoich odbiorców. „Bezpieczeństwo i cena są zależne od naszej współpracy” - wskazał, że wobec obecnego rozdrobnienia w sektorze woj. śląskie „jest bardzo wrażliwe na każdą próbę centralnej regulacji sektora wodnego, która ma miejsce przy zmianie prawa wodnego”.

Marszałek Wojciech Saługa poinformował o najnowszym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne obowiązujące w 2018 roku, zgodnie z którym stawki te będą niższe niż maksymalne wskazane w ustawie Prawo Wodne.

„Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte przez Radę Ministrów w takiej formie, to pomimo zwiększonych opłat środowiskowych będę starał się zapewnić utrzymanie dotychczasowej ceny hurtowej wody sprzedawanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów na poziomie 2.25 zł netto za metr sześcienny. Zapraszam wszystkich samorządowców do wspólnych prac nad kształtem docelowego modelu zaopatrzenia w wodę mieszkańców województwa śląskiego. Tylko to stanowić to będzie gwarancję stabilnej ceny wody w regionie” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

Wygląda więc na to, że to pozytywny skutek paromiesięcznego protestu środowisk samorządowych dotyczącego planowanych wyższych cen wody będących konsekwencją wdrażania nowego Prawa Wodnego. Mieszkańcom aglomeracji śląskiej groziły największe w kraju podwyżki cen wody. Ich powodem miał być kilkuset procentowy wzrost opłat za pobór wody ze środowiska. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów musiałoby co roku według maksymalnych stawek odprowadzać do Warszawy opłatę środowiskową w wysokości 48 mln złotych, co oznaczałoby wzrost hurtowej ceny wody do 2,59 zł za m3.

Zobacz prezentację przedstawioną przez prezesa GPW Łukasza Czopika podczas sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.