Siedem krajów nad śląskim morzem

Międzynarodowe warsztaty zarządzania zasobami wodnymi w ramach projektu unijnego PROLINE-CE zorganizowano 17 października w Goczałkowicach.

Nad śląskim morzem wyznaczyli sobie spotkanie eksperci z Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Słowenii, Chorwacji oraz Włoch zajmujący się gospodarką wodną oraz ochroną zasobów wodnych. Od roku uczestniczą oni w unijnym projekcie o nazwie PROLINE-CE. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie wspólnych zasad postępowania na obszarach, gdzie znajdują się zbiorniki wodne, zwłaszcza rezerwuary wody pitnej. Tym razem w warsztatach poświęconych zarządzaniu narzędziami służącymi łagodzeniu skutków powodzi i suszy na przykładzie zbiornika w Kozłowej Górze uczestniczył prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Łukasz Czopik i wiceprezes Aleksandra Zamasz.

Podczas trzeciego już spotkania na Śląsku partnerów tego projektu wiele mówiono o konieczności opracowania jednolitych rozwiązań prawnych dotyczących gospodarowania gruntami i ekologicznego działania na terenach, gdzie znajdują się ujęcia wody pitnej. Choć – jak wskazywano- w różnych krajach problematyka ta jest traktowana odmiennie, to konsekwencje dotyczące bezpieczeństwa ujęć oraz skutków zmian klimatycznych, a także susz i powodzi spowodują bardzo szybko konieczność ujednolicenia zasad bezpiecznego zarządzania zasobami wodnymi na całym naszym kontynencie.

Nie było lepszego miejsca do tego rodzaju warsztatów jak okolice Jeziora Goczałkowickiego, gdzie z powodzeniem doświadczono już wszystkich zagrożeń i gdzie system administrowania zbiornikiem od kilku lat jest wzorem dla innych tego typu obiektów w kraju.